Fotografski kutak: slike s penjanja.

na slici: Martina, prema Velikom Triglavu
foto: Iva Kaštela, 12/2006

Učitaj iduću fotografiju ...
AO HPD Željezničar
Povijest odsjeka
Alpinistička škola
Alpinistički i sportski smjerovi u Hrvatskoj
Knjižnica odsjeka
Ekspedicije, putovanja, izleti
Novosti
Linkovi
PRINOVE : posljednje promjene

LJETOPIS : tko, gdje, kada, što, s kojim posljedicama


Novosti
Grossglockner via Stßdlgrat 29.04.2018 - izvještaj
Izvještaj o pohodu - ekspediciji 2017. u podruèje Monte Rose
LJAŠ 2017 - Izvještaj s Kleka
LJAŠ 2017 - Izvještaj iz Paklenice
Ljetna Alpinistièka Škola (LJAŠ) - Izlet OkiÌ i Ravna Gora

Upozorenje

Penjanje je, po svojoj prirodi, potencijalno opasna aktivnost. Suština penjačkog iskustva jest u donošenju odluka: koje osiguranje upotrijebiti, koje smjerove penjati, kojoj informaciji vjerovati. više


RSS Feed

RSS je tehnologija koja omogućuje jednostavan način za automatsko preuzimanje informacija sa web stranica koje vam se sviđaju. više


Kontakt

AO HPD Željezničar
Trnjanska cesta 5b/I
HR-10000 Zagreb
info@aozeljeznicar.hr

Online literatura i baze podataka: èasopisi, rjeènici, leksikoni, enciklopedije, knjige, tematske baze

 

ÈASOPISI

Alpinist
amerièki èasopis, arhivske kvalitete, posveĂŚen svjetskom alpinizmu i pustolovnom penjanju. njegove stranice bilježe umjetnost uspona u njegovim najmoĂŚnijim oèitovanjima te tako predstavljaju onakvo izražavanje penjanja i penjaèkoga životnoga stila, kakvo odgovara intenzitetu ove zanimacije. uzvišeno.

Bergsteiger.de
njemaèki èasopis. masa informacija o masu tura, sa opisima i kartama. planinarske, visokogorske, alpinistièke, penjaèke, turnoskijaške, mtb ture, svugdje, svakad

Climax Magazine
austrijski penjaèki èasopis. Nastao nakon gašenja Rotpunkta koji je bio sastavni dio njemaèkog èasopisa Klettern. Novosti, fotke, Climax TV (video)

Climbing Magazine
amerikanci. misija im je inspirirati ljude za penjanje, potragu za novim izazovima i uèenje o raznolikostima ovog sporta. pri tome nastoje biti pažljivi, inkluzivni i autentièni. osiguravajuĂŚi vodstvo, poticaj i informacije o svim aspektima penjaèkoga iskustva, ekipa ima u cilju dugovjeènost našega sporta i penjaèke zajednice. rispekt

Couloir Magazine
ameri. misija – informirati skijaše i daskaše koji uživaju u kretanju po snijegu negdje u divljinama, osigurati aktualne prikaze opreme, naèina poveĂŚanja sigurnosti i vještina, isprièati prièe i objaviti fotke zbog kojih ĂŚete žudjeti biti vani. štoviše, ako nikada niste iskusili divlji snijeg, njihova misija je da vas uvjere da ga oprobate.

Desnivel
španjolski èasopis. alpinismo, montana, escalada..informacion

Hrvatski planinar
sami o sebi: "èasopis izlazi od 1898. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih èasopisa. objavljuje književne priloge, putopise, opise zanimljivih planinarskih odredišta u Hrvatskoj i inozemstvu, obavijesti o planinarskom radu i dogaĂ°anjima te struène èlanke, posebno s podruèja speleologije, ekspedicija i sigurnosti u planinama." glasilo Hrvatskog planinarskog saveza. arhiva cjelovitih tekstova èlanaka na: Bibliografija Hrvatskog planinara 

Jamesak
èasopis Slovaèkoga planinarskoga saveza James.

Klettern Magazin
njemaèki èasopis za one koji znaju kako se jezik lomi. vruÌa stijena, hladni led, veliki zidovi..

Montana
èeški èasopis za horolezce na èeškom.

Planinski vestnik
slovenski èasopis, kako sami kažu: ogledalo rada PZS, planinarske kulture, odraz opĂŚih uvjeta i naèina na koji naši mili susjedi Slovenci duševno doživljavaju gore. donosi novosti o svim vrstama dogaĂ°anja vezanih uz planine i veranje, èlanke iz povijesti planinarstva, orografije, meteorologije, glaciologije, speleologije, toponimije i drugih znanosti, zatim putopise, èlanke o prirodi i njenoj zaštiti, književne priloge..

Risk.ru
ruski èasopis o planinama, ekspedicijama, ljudima.. verzija na engleskom jeziku.

Rock&Ice : The Climbers Magazine
opet ameri :) ovi nastoje provesti dubinsko pokrivanje svih aspekata penjanja u stijeni i planinarenja te biti poticajni i informativni za svakoga, tko se penjaèem smatra.

She Sends
amerièki penjaèki èasopis usmjeren na penjaèice i njihova postignuÌa i akcije.

Up - European Climbing Report
talijanski godišnjak. donosi prièe o ljudima i akcijama proteklih godina, izvještaje o postignuÌima europljana u visokogorstvu, penjanju u stijeni i ledu, bolderiranju, informacije o novim smjerovima ili penjalištima, poveznice za mrežne stranice o penjanju i proizvoðaèima opreme.

Wilderness & Environmental Medicine : Official Journal of Wilderness Medical Society
amerièki pustolovni lijeènici. misija: unaprijediti zdravstvenu skrb, istraživanja i obrazovanje vezano uz medicinu u divljini.

 

ÈASOPISI - ŠKRTICE

The American Alpine Journal
godišnjak u izdanju The American Alpine Club-a

The Climber : New Zealand's climbing magazine

Climber Magazine
vodeÌi britanski penjaèki èasopis

Gripped : The Climbing Magazine
kanadski èasopis

New Zealand alpine journal
godišnjak

Pareti
talijanski èasopis

Rock
australski penjaèki èasopis

Urban Climber Magazine
amerièki èasopis

 

RJEÈNICI, LEKSIKONI

Climbing glossary < MountainZone.com

Glossary : climbing terms and tools < Climbing.Apollo.lv
'Beer: Liquid consumed in large quantities after climbing.'

Rock Climbing Terms & Equipment < Chockstone.org
leksikon sa vrlo zanimljivo definiranim pojmovima. otvoren sljedeĂŚim: 'AAAAAHHHHH!!! - A belay signal yelled to indicate a fall in progress.' ilustriran lijepim fotografijama.

SINE Glossar
njemaèki leksikon za opremu: materijali, proizvoðaèi, tehnike proizvodnje

Lingo - GlasgowClimbingCentre.com
opsežan leksikon

Glossary Snow and Avalanches - Working group European Avalanche Forecasting Services
leksikon pojmova vezanih uz snijeg i njegovo iznenadno stropoštavanje, engl-fr-tal-njem

 

ENCIKLOPEDIJE

Peakware World Mountain Encyclopedia
inicijativa amerikanaca: èinjenice, èinjenice, èinjenice..o masu planina, planinskih grupa, gorja.

Bivouac.com - Canadian Mountain Encyclopedia
putevi, planine, grupe, izvještaji, fotke

 

KNJIGE

Expedition handbook 2004. 

McPherson Smith, Cameron. Technical Alpine Climbing for Two-Person Teams, 1996.

 

BAZE PODATAKA

AndesHandbook.cl
es una guĂ­a de las montañas de la Cordillera de los Andes y sus rutas de escalada. dakle, vodiè po planinama Andi te penjaèkim rutama ondje. jedan dio preveden je na engleski.

Peakbagger.com
nešto poput detaljnije Peakware enciklopedije

Peakfinder.com
baza podataka vrhova (1560! razvrstanih na sve moguÌe naèine), prijelaza, planinskih grupa te biografija - sve u vezi sa kanadskim dijelom Rocky Mountains

Himalayan Index
baza ekspedicija na gotovo 3000 azijskih vrhova od 6000 i više metara. Himalaya, Karakorum, Hindukuš, Kina. alternativna imena, visina, geografska dužina i širina. tko, kada, po kojem smjeru.

 
created by: karolina @ 2005-05-13 16:58:48 / updated by: karolina @ 2009-06-05 12:39:15