Fotografski kutak: slike s penjanja.

Silazi s brda: Kre¹imir Milas
Smjer: Stüdlgrat, III,A0/II-III, 500m
Foto: Hrvoje Jenei

Učitaj iduęu fotografiju ...
AO HPD ®eljezničar
Povijest odsjeka
Alpinistička ¹kola
NauĆØite viĀ¹e

Ljetna alpinistiĆØka Ā¹kola

Zimska alpinistiĆØka Ā¹kola

Ā©kola planinskog skijanja

Alpinistički i sportski smjerovi u Hrvatskoj
Knji¾nica odsjeka
Ekspedicije, putovanja, izleti
Novosti
Linkovi

Novosti
Grossglockner via StĆ¼dlgrat 29.04.2018 - izvjeĀ¹taj
IzvjeĀ¹taj o pohodu - ekspediciji 2017. u podruĆØje Monte Rose
LJAĀ© 2017 - IzvjeĀ¹taj s Kleka
LJAĀ© 2017 - IzvjeĀ¹taj iz Paklenice
Ljetna AlpinistiĆØka Ā©kola (LJAĀ©) - Izlet OkiƦ i Ravna Gora

Upozorenje

Penjanje je, po svojoj prirodi, potencijalno opasna aktivnost. Su¹tina penjačkog iskustva jest u dono¹enju odluka: koje osiguranje upotrijebiti, koje smjerove penjati, kojoj informaciji vjerovati. vi¹e


RSS Feed

RSS je tehnologija koja omoguęuje jednostavan način za automatsko preuzimanje informacija sa web stranica koje vam se svišaju. vi¹e


Kontakt

AO HPD ®eljezničar
Trnjanska cesta 5b/I
HR-10000 Zagreb
info@aozeljeznicar.hr

ƈesto postavljana pitanja

ƈesto postavljana pitanja
 

Na ovoj web stranici moĀ¾ete pronaƦi osnovne informacije o našoj ljetnoj alpinistiĆØkoj školi. Informacije su radi lakšeg snalaĀ¾enja organizirane u obliku pitanje-odgovor.

KADA ŠKOLA POƈINJE I KOLIKO DUGO TRAJE?

Škola traje puna dva mjeseca i odrĀ¾ava se u jesenjem terminu, tijekom 9. i 10. mjeseca. Upisi za jesenju školu se odrĀ¾avaju krajem petog mjeseca.

ŠTO SE MOĀ®E NAUƈITI NA LJETNOJ ŠKOLI?

Na ljetnoj školi polaznici uĆØe o opremi i alpinistiĆØkim tehnikama potrebnim za siguran uspon u uvjetima suhe stijene. SadrĀ¾aj škole se mijenja i evoluira i unaprjeĆ°uje sa svakom novom školom.

OD ĆˆEGA SE SASTOJI NASTAVNI PROGRAM?

Škola se sastoji od niza teoretskih predavanja srijedom, te dvodnevnih izleta tijekom vikenda. 

PraktiĆØna nastava se odrĀ¾ava na tradicionalnim penjaĆØkim destinacijama kao što su Klek, Paklenica, Dabarski kukovi, Kamenjak, Vela draga, Kalnik, OkiƦ i Gorsko Zrcalo.

Detaljniji pregleda znanja i vještina koje se predaju na školi moĀ¾ete pronaƦi u programu svake pojedine škole - potraĀ¾ite u popisu proteklih škola.

KOJA LITERATURA SE NA ŠKOLI KORISTI?

Sve materijale koji se koriste na ljetnoj alpinistiĆØkoj školi moĀ¾ete pronaƦi na podstranici Obrazovni materijali ljetne alpinistiĆØke škole.

KAKVU DIPLOMU DOBIVAMO NA KRAJU ŠKOLE?

Škola završava ispitom koji se sastoji od teoretskog i od praktiĆØnog dijela. Uspješnim polaganjem ovog ispita polaznici stjeĆØu naslov mlaĆ°i pripravnik alpinizma, te dobivaju diplome izdane od Hrvatskog planinarskog saveza.

Stjecanjem ovog naslova bivšim polaznicima škole se otvara moguƦnost daljnjeg obrazovanja u vidu pohaĆ°anja zimske alpinistiĆØke škole, te stjecanje naslova stariji pripravnik alpinizma.

KAKO IZGLEDAJU IZLETI?

OsjeƦaj za to kako izgledaju izleti škole moĀ¾ete pronaƦi u izvještajima koje su polaznici škole pisali tijekom proteklih škola. Izvještaje moĀ¾ete pronaƦi na stranicama proteklih škola.

KOJI SU UVJETI ZA UPIS NA ALPINISTIƈKU ŠKOLU?

Školi moĀ¾e pristupiti svaka zdravo motivirana osoba, bez obzira na njene trenutne fiziĆØke moguƦnosti. Svi polaznici škole moraju biti fiziĆØki i psihiĆØki potpuno zdrave zrele osobe, stare najmanje 18 godina, te posjedovati vaĀ¾eƦu planinarsku iskaznicu Hrvatskog planinarskog saveza (HPS).

KAKVA PREDZNANJA POLAZNICI MORAJU IMATI?

Od vas se ne oĆØekuju nikakva posebna znanja vezana za penjanje. Iskustvo samostalnog kretanja u prirodi je plus, ali nije uvijet.

ŠTO OD OPREME MORAM IMATI?

Svi polaznici škole moraju imati vlastiti set prve pomoƦi, koji minimalno sadrĀ¾i astro foliju, prvi zavoj, kompresa gazu i set flastera.

Od penjaĆØke opreme vlastite penjaĆØke opreme ne morate imati ništa. Svu opremu koja vam nedostaje Ʀe za vas osigurati AO Ā®eljezniĆØar.

ŠTO AKO NEMAM ISKAZNICU HPS-a?

Nije problem - moĀ¾ete to napraviti kod nas u Ā®eljezniĆØaru, nakon što ste primljeni na školu.

KOLIKO JE POHAƐANJE ŠKOLE SIGURNO?

Alpinizam je po svojoj prirodi opasna aktivnost, zbog ĆØega su nesreƦe na Ā¾alost dio ovog sporta. Posljedice nesreƦa su u rasponu od par modrica i ogrebotina, do trajnog invaliditeta, pa ĆØak i smrti.

Iako se radi tek o školi, veƦ samo pohaĆ°anje škole predstavlja bavljenje alpinizmom, što znaĆØi da su polaznici škole izloĀ¾eni svim rizicima i opasnostima koje ova aktivnost sa sobom nosi.

Svatko tko se odluĆØit za pohaĆ°anje ljetne alpinistiĆØke škole mora biti svjestan opasnosti kojima Ʀe biti izloĀ¾en, te posljedica koje mogu iz tih opasnosti proizaƦi. Više o ovoj temi Ʀete biti informirani prilikom upisa.

ŠTO JOŠ MORAMO ZNATI?

Škola traje samo dva mjeseca, tijekom kojih polaznici moraju usvojiti veliku koliĆØinu gradiva. Osim pohaĆ°anja predavanja srijedom i obaveznog dolaska na izlete, polaznici moraju pisati i obavezne domaƦe zadaƦe, te se pripremati za ispit na kraju škole.

To od polaznika iziskuje odvajanje dijela privatnog vremena izvan izvan okvira predavanja i izleta. Sve ovo ĆØini pohaĆ°anje ljetne alpinistiĆØke škole vrlo napornim i vremenski zahtjevnim, što moĀ¾e biti u konfliktu sa obiteljskim i poslovnim obavezama polaznika. 

Vrlo je vaĀ¾no da toga budu svjesni svi koji planiraju upisati ovu školu.

DA LI MOGU DOƆI NA SASTANAK ODSJEKA I OSOBNO SE INFORMIRATI?

To je odliĆØna ideja! Slobodno doĆ°ite na jedan od naših sastanaka, upoznajte nas i saznajte ĆØime se bavimo! Rado Ʀemo sa vama popriĆØati. Sastanci su svake srijede s poĆØetkom u 20:00 u prostorijama HPD Ā®eljezniĆØara
created by: hrco @ 2018-04-26 14:33:57