SPELEOLOŠKI ODSJEK HPD "ŽELJEZNIČAR"


Trnjanska cesta 5b

10 000 Zagreb

Hrvatska


Hrvatsko planinarsko društvo "Željezničar" osnovano je 20. siječnja 1950. godine s osnovnom namjerom da okupi ljubitelje planina među građanima, prvenstveno među željezničarima, kako bi razvijali planinarstvo, planinarske vještine i rekreaciju, te njegovali ljubav prema ljepoti planinske prirode, uz nastojanje da se ona i očuva, prema čovjeku i svojoj domovini.

Speleološki odsjek HPD "Željezničar"-a osnovan je 4. svibnja 1950. godine, i do danas je u njemu djelovalo više od 500 članova, a danas odsjek broji oko 50 članova. Sastanci odsjeka održavaju se svakog četvrtka u 20.00 sati u vlastitim prostorijama, u kojima se nalazi šank, speleomuzej (koji se može razgledati četvrtkom poslije sastanka odsjeka), bogata speleološka biblioteka koja uz ostalo sadrži i oko 200 časopisa koje razmijenjujemo sa ostalim speleološkim društvima iz zemlje i inozemstva, zatim arhiva odsjeka sa internim katastrom koja sadrži podatke o rekognosciranim i istraživanim speleološkim objektima na području Republike Hrvatske u obliku zapisnika, nacrta, fotografija i tome slično, i oružarstvo sa opremom za sve vrste speleoloških istraživanja. U stubištu odsjeka je postavljena izložba fotografija i nacrta na temu Lukine jame.

Speleološki odsjek od 1953. godine redovito izdaje časopis "Speleolog" u kojima se objavljuju članci o proteklim speleološkim akcijama i novostima iz svijeta speleologije. Članovi odsjeka imaju mogućnost stručnog osposobljavanja kroz speleološke škole, koje se održavaju jedanput godišnje, tečajeve i vježbe. Nekoliko naših članova sudjeluje i u radu Gorske sluŽbe spasavanja. Važno je još naglasiti da odsjek ima organiziranu vodičku službu po turistički uređenom djelu špilje Veternice.


Hrvatski Speleološki posužitelj