Read disclaimer

WARNING!           WARNING!        WARNING!

Rock climbing is, by its very nature, a potentially hazardous activity. The core of the climbing experience is expressed in decision making; the protection to use, the routes you are capable of climbing, and the information you can trust. This compilation of climbing information is not intended to be the only source of information for those wishing to pursue the sport of rock climbing. Always check the provided information with other sources before trusting your life to it! By use of the provided information, the reader releases the authors and providers of said information from liability for any injury, including death, that might result.

Penjanje je, po svojoj prirodi, potencijalno opasna aktivnost. Sustina penjackog iskustva jest u donosenju odluka: koje osiguranje upotrijebiti, koje smjerove smo sposobni penjati, kojoj informaciji vjerovati. Ovaj skup informacija nije zamisljen da bude jedini njihov izvor za one koji se zele baviti penjanjem. Uvijek provjerite informacije koje ste dobili pomocu drugih izvora informacija prije nego sto na njih oslonite svoju sigurnost! Upotrebom dobivenih informacija citatelj oslobadja njihovog autora od odgovornosti za bilo koje povrede do kojih bi moglo doci, ukljucujuci smrt.